CZ vs SK
Logo Němčinář roku
SK vs CZ
Join Facebook Němčinář roku získal záštitu MšMt

Co je soutěž Němčinář roku?

Němčinář roku je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě.

Čtvrtý ročník soutěže proběhl na podzim 23.11.2016. Zcela poprvé se uskutečnil v mezinárodním měřítku pod názvem Best In Deutsch. Momentálně usilovně pracujeme na zpracování výsledků

Test

 • úroveň B1-B2 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení se do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Podmínky účasti

 • soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 15-19 let
 • minimální počet 5 studentů z dané školy
 • neomezený maximální počet studentů z dané školy
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v německy mluvící kultuře, studenti, jejichž mateřský jazyk není němčina, nebo studenti, kteří nepochází z rodiny rodilého mluvčího
 • během psaní testu je v učebně IT třeba zajistit dozor učitele
 • studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu
 • soutěž je zcela zdarma, neplatí se žádný účastnický poplatek

Vyhodnocení výsledků

Výsledky budou vyhodnoceny do měsíce od konání soutěže a zaslány na email učitele a studenta. Z důvodu zachování anonymity a ochrany studentů jsou zveřejněny pouze výsledky prvních 20. nejlepších škol a studentů. Další školy vystupují pod svým účastnickým číslem a u studentů je zveřejněno pouze jejich křestní jméno propojené s účastnickým číslem školy. Vítězí student/škola s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů/škol rozhoduje kratší čas. Výsledky a statistiky budou vyhodnoceny zvlášť pro ČR, SR a EU.

Vyhodnocení výsledků o nejlepšího němčináře mezi studenty

Každý student bude mít možnost prohlédnout si svůj test se svými odpověďmi a dosaženými výsledky. Vyhrává student s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas. Pro studenty, kteří se v minulých ročnících umístili na 1.-3. místě a chystají se znovu soutěžit v novém ročníku, platí, že pokud opakovaně obhájí 1.-3. místo v novém kole soutěže, nebudou zařazeni do výsledkové listiny, abychom dali možnost získat ceny i dalším studentům. Umístí-li se na 4. místě a níže, do žebříčku úspěšnosti zařazeni budou. To platí pouze pro vyhodnocení o nejlepšího němčináře mezi studenty.

Vyhodnocení výsledků o nejlepší školu

Vyhrává škola, která má vyšší průměrný počet bodů. V případě stejného počtu bodů u dvou a více škol rozhoduje kratší čas. Do soutěže o nejlepší školu vždy vstoupí 5 nejlepších studentů z dané školy. Pokud tedy škola nominuje např. 50 studentů, zprůměrují se výsledky pěti nejlepších studentů. Do vyhodnocení o nejlepší školu tedy vstupují všechny školy, které nominují alespoň 5 studentů, což je zároveň minimum k účasti v soutěži.

Certifikát

Všichni soutěžící (studenti/školy) obdrží svůj certifikát za účast. Po zveřejnění výsledků budou certifikáty vystaveny elektronicky, a některé předány osobně zástupci týmu Němčináře roku.

Certifikát pro učitele

Učitelé, zodpovědní za organizaci soutěže na jejich škole obdrží certifikát se svým jménem a údaji o soutěži.

Proč se registrovat?

 • možnost srovnání s ostatními školami v rámci ČR a v Evropě
 • velmi dobrá zkušenost pro studenty (možnost srovnání s ostatními studenty)
 • motivace pro šikovné němčináře
 • po vyhlášení soutěže možnost využití testu jako výukového materiálu v hodině
 • neplatí se žádný účastnický poplatek – soutěž je zcela zdarma!

Cíl soutěže

Cílem soutěže je motivovat nejen mladé lidi k výuce německého jazyka, ale také školy pro zlepšení a zpestření výuky. Test Němčinář roku přispívá ke zvýšení zájmu studenta o jazykovou výuku. Po vyhlášení výsledků je test opět zpřístupněn online a zaslán učitelům v papírové podobě pro využití jako výukového materiálu v hodině němčiny. Učitele německého jazyka motivujeme pro styk se zahraničními školami a podporujeme jejich vzájemnou komunikaci.

Reference od učitelů

Líbila se mi celková organizace soutěže.
Maximální vstřícnost z Vaší strany ve všem.
Možnost porovnání s výsledky ostatních škol.
Zajímavá aktuální témata. Videa - jiné než u státní maturity, tam pouze poslech. Pro žáky zábavné - nejvíce zmiňovali. Pestrost.
Různé typy cvičení.

Harmonogram

DatumUdálost
01.06.2016Registrace spuštěny
14.11.2016Zveřejnění cen od partnerů soutěže
16.11.2016Pravidla soutěže a Zkušební verze testu
21.11.2016Konec registrace
23.11.2016TEST
15.12.2016Vyhlášení výsledků

Organizátor soutěže

Institut Rozvoje Kompetencí
Nezisková společnost Institut pro rozvoj kompetencí

Generální partner a organizátor soutěže

www.czech-us.cz

Již více než 10 let pomáháme mladým lidem získat zkušenost ze zahraničí. Zabýváme se zajišťováním studijních, pracovních a jazykových programu v zahraničí. Více informací o nás naleznete na webové stránce www.czech-us.cz.

Hlavní partner soutěže

Stabilo

Partneři projektu Němčinář roku

Siemens official website CGI http://neoluxor.cz/
http:grada.cz/
www.akcent.cz
Exxon official website
Siemens official website

Mediální partneři

www.ucitelskenoviny.cz www.brainstormag.cz

Autor testu

www.akcent.cz

Partnerské soutěže

Angličtinář roku Best In English Ar injoy